พบกับ 2 โทเคนใหม่ให้ทุกคนพร้อมเทรดได้แล้ววันนี้

December 17, 2021

พบกับ 2 โทเคนใหม่บนแพลตฟอร์ม Zipmex ที่พร้อมให้ทุกคนเทรดได้แล้ววันนี้ ได้แก่ Decentraland (MANA) และ Illuvium (ILV)

หมายเหตุ : Decentraland (MANA) และ Illuvium (ILV) สามารถทำธุรกรรมสำหรับการซื้อขายเท่านั้น รอพบกับฟังก์ชันอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เร็วๆ นี้

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโทเคนใหม่ได้ที่นี่

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.