Zipmex เพิ่ม 5 โทเคนล่าสุดพร้อมเทรดแล้ววันนี้!

April 05, 2022

โทเคนใหม่พร้อมเทรดแล้ว! Zipmex เพิ่ม 5 โทเคนล่าสุด พร้อมให้เทรดแล้ววันนี้ กับ  dYdX (DYDX), Moonbeam (GLMR), Elrond (EGLD), Convex (CVX) และ ApeCoin (APE)!

หมายเหตุ
*dYdX (DYDX), Moonbeam (GLMR), Elrond (EGLD), Convex (CVX), Thorchain (RUNE) และ ApeCoin (APE) สามารถทำธุรกรรมสำหรับการซื้อขายเท่านั้น รอพบกับฟังก์ชันอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เร็ว ๆ นี้

ศึกษาเกี่ยวกับโทเคนใหม่ได้ที่นี่

*การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้