พบกับ Alkemi Network บน Zipmex ZLaunch

December 15, 2021

พบกับ Alkemi Network DAO Token (ALK) บน Zipmex ZLaunch!

ล็อค ZMT เพื่อรับโทเคน ALK บน ZLaunch ทุกชั่วโมง ในระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Alkemi เป็นเครือข่ายสภาพคล่องแบบไม่รวมศูนย์ที่ทำงานบนบล็อกเชน Ethereum โดยมีชุดเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นทางสำหรับสถาบันทางการเงินและบุคคลให้เข้าร่วมใน DeFi โปรโตคอลเรือธง Alkemi Earn (Earn) อำนวยความสะดวกในการยืมและให้ยืมระดับสถาบันภายภายในสภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามข้อกำหนด พูลที่ได้รับอนุญาต ‘ยืนยัน’ สร้างสภาพแวดล้อมคู่สัญญาที่เชื่อถือได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Alkemi Network ที่นี่

ผู้ใช้สามารถล็อค ZMT ใน ZLaunch เพื่อรับโทเคน ALK จากผลตอบแทนทั้งหมด 450,000 ALK ในระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่ Earning Phase เริ่มขึ้นวันนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดโปรเจกต์ 

วันที่เริ่ม Zlaunch 2021-12-15
ระยะเวลา Earning Phase 30 วัน
ลิมิตการล็อกสูงสุดต่อผู้ใช้งาน 7,000 ZMT 
ลิมิตการล็อกสูงสุดต่อโปรเจกต์ 2,500,000 ZMT
ผลตอบแทนทั้งหมด 450,000 ALK

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZLaunch ที่นี่

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.