ประกาศ เปิดให้บริการตามปกติ

January 19, 2021

เรียน ผู้ใช้งานซิปเม็กซ์

ขณะนี้แพลตฟอร์มของเราได้เปิดให้บริการตามปกติแล้ว

เนื่องจากมีการพยายามเข้าระบบของผู้ไม่หวังดี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานทุกท่านซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ Zipmex เราจึงมีการจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มในช่วงเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตามขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ทั้งหมดนั้นปลอดภัยบนแพลตฟอร์มของเรา

เราขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากท่านต้องการรายละเอียดหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่ email : [email protected]


เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.