ประกาศสำคัญ

July 29, 2022

สืบเนื่องจากแถลงการณ์จากสำนักงาน ก.ล.ต.ในช่วงบ่ายวันนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ยินดีปฎิบัติตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด ตามที่ได้ปฎิบัติเสมอมา และขอยืนยันว่าทางบริษัทฯ มีการบันทึกรายการทางบัญชี (Audit Trail) และมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างโปร่งใส 

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับบริษัทฯ ในขณะนี้คือการมุ่งหน้าดำเนินการระดมทุน และรีบกลับมาเปิดให้บริการ Z Wallet อีกครั้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่บริษัทฯ จะทำได้

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

Live Chat: แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของซิปเม็กซ์ 

*การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.