อัปเดตสำหรับผู้ถือเหรียญ BTC

August 16, 2022

เหรียญ Bitcoin (BTC) ได้ถูกโอนจาก Z Wallet เข้าไปยัง Trade Wallet เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดยทุกท่านจะได้รับสินทรัพย์ตามจำนวนที่ถือครอง สูงสุดไม่เกิน 0.0045 BTC ซึ่งผู้ถือเหรียญที่มีสินทรัพย์จำนวนน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.0045 BTC จะได้รับสินทรัพย์ครบเต็มจำนวน

ขณะนี้ คุณสามารถทำการเทรดหรือถอนสินทรัพย์ของคุณจาก Trade Wallet ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ การโอนเหรียญดังกล่าวถือส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานในการทยอยโอนเหรียญเข้าสู่ Trade Wallet ให้กับลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบถึงควาบคืบหน้าในการดำเนินงานเป็นระยะๆ 

เนื่องจากระบบการซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เพิ่งกลับมาเปิดให้บริการ จึงทำให้ความผันผวนมีมากกว่าปกติ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเทรดด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งาน ‘Market Order’

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน 2FA ที่นี

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex 

Facebook: Zipmex Thailand

*การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/