Crypto Gaming United เริ่มแล้วบน ZLaunch

February 26, 2022

Crypto Gaming United เริ่มแล้วบน ZLaunch

รู้จักกับ Crypto Gaming United (CGU)

ล็อก ZMT รับ CGU รายชั่วโมงจาก ZLaunch ในอีก 30 วันข้างหน้าของช่วงระยะเวลาสร้างรายได้

Crypto Gaming United (CGU) เป็นกิลด์ play-to-earn ที่เล่นเกมเพื่อหารายได้ และยังเป็น DAO (Decentralized Autonomous Organizations) อีกด้วย

ทั้งนี้ CGU ทำการซื้อและให้ยืมทรัพย์สิน NFT ของเกมบล็อคเชนยอดนิยมต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้แก่ผู้เล่นหรือที่เรียกว่าสกอล่าร์ (Scholar)

ผู้เล่นสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องลงทุนล่วงหน้าจำนวนมาก ในทางกลับกัน CGU จะได้รับส่วนแบ่งของรายได้โทเคนในเกมของสกอล่าร์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Crypto Gaming United ในหน้าข้อมูลโทเคนของเราที่นี่

ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมและล็อก ZMT ในโปรเจ็กต์ CGU เพื่อรับผลตอบแทนจำนวน 40,000 จากโปรเจ็กต์ทั้งหมดของโทเคน  CGU ตลอดระยะเวลาการสร้างรายได้ 30 วัน

รายละเอียดโปรเจกต์ 

วันที่เริ่ม Zlaunch 26 ก.พ. 2565
ระยะเวลา Earning Phase 30 วัน
ลิมิตการล็อกสูงสุดต่อผู้ใช้งาน 5,000 ZMT 
ลิมิตการล็อกสูงสุดต่อโปรเจกต์ 3,500,000 ZMT
ผลตอบแทนทั้งหมด 40,000 CGU

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZLaunch ที่นี่

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.