8 เมษายนนี้ มาป๊ะกั๋นตี้เจียงใหม่กับคุณแบงค์และ Zipmex

March 30, 2022

ร่วมพูดคุยสุด  Exclusive เรียนรู้รอบด้านผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตฯ 

แลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการลงทุนแบบเป็นกันเอง กับ ดร. แบงค์ เอกลาภ ยิ้มวิไล 

ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งซิปเม็กซ์ ประเทศไทย

ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 17.30  – 18.30 น.

ที่ C.A.M.P – Creative And Meeting Place ชั้น 5 ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ 

เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรับของที่ระลึกพิเศษภายในงาน

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 24 ช.ม. ก่อนเข้าร่วมงาน และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็ม จากแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือออกโดยโรงพยาบาลหรือสถาบันที่มีใบอนุญาต และผ่านการรับรองอย่างถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุข 

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.