ประกาศสำคัญ – เหรียญที่สามารถทำการเทรดได้เพิ่มเติม

July 26, 2022

ซิปเม็กซ์ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ขณะนี้ เหรียญที่ท่านสามารถทำการซื้อ-ขายเพิ่มเติมได้แก่ MATIC, YGG, PYR, HBAR, ILV, DYDX

ทั้งนี้ เหรียญบางเหรียญบนแพล็ตฟอร์มอาจยังไม่สามารถทำรายการได้ รวมถึงไม่สามารถฝากหรือถอนได้ในขณะนี้

โปรดพิจารณาความเสี่ยงจากราคาและศึกษาข้อมูลก่อนกดยืนยันการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

ขอให้ทุกท่านโปรดติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทฯ อีกครั้ง โดยบริษัทฯ จะประกาศให้ท่านทราบทันทีเมื่อ เหรียญอื่นๆ สามารถกลับมาเทรดได้ตามปกติ

ในช่วงนี้ การจ่ายโบนัสถูกระงับเป็นการชั่วคราวจาก ZipUp+
ทางซิปเม็กซ์จะมีการประกาศแจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะ หากโบนัสและโปรแกรม ZipUp+ สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความอดทนและการสนับสนุนต่อบริษัทฯ

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

*การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.