การเปลี่ยนแปลง ZipLock – วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 00:00 น. (UTC+7)

August 25, 2023

ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 00:00 น. UTC+7 เราจะยุติการให้บริการล็อก ZMT ใน ZipLock 

หากคุณมี ZMT ที่ถูกล็อกไว้ คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์การลดค่าธรรมเนียม จนกว่าเหรียญ ZMT ของคุณจะถูกปลดล็อกเองเมื่อครบ 45 วัน หลังจากปลดล็อกแล้ว คุณสามารถโอน ZMT จาก Z Wallet ไปยังกระเป๋า Trade Wallet ได้ตามปกติ

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat

คำเตือน: คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษา และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้