ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่จะมีการเพิกถอน

February 03, 2023

จากประกาศการเพิกถอน 18 สินทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซิปเม็กซ์ขอชี้แจงว่า สินทรัพย์ตามรายการดังกล่าวสามารถทำการถอนจากศูนย์ซื้อ-ขายของบริษัทฯ ได้ทั้งหมด 

โดยวิธีการถอนของสินทรัพย์แบ่งกลุ่มได้ ดังนี้

  1. ถอนได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันซิปเม็กซ์

Compound (COMP), Holotoken (HOT), Maker (MKR), OMG Network (OMG), Smooth Love Potion (SLP), SushiSwap (SUSHI) และ Yearn.Finance (YFI)

ลูกค้าที่ต้องการศึกษาวิธีถอนสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังกระเป๋า หรือ ศูนย์ซื้อ-ขายอื่น สามารถดูวิธีได้ที่นี่

สำหรับสินทรัพย์ที่ถอนได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อทำการถอนเองได้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ก่อนเวลา 17.00 น. (UTC +7) 

เมื่อเลยกำหนดการดังกล่าวแล้ว ท่านจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เพื่อส่งคำร้องในการถอนสินทรัพย์

  1. ถอนโดยการส่งคำร้องผ่านฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์*

BakeryToken (BAKE), dYdX (DYDX), Illuvium (ILV), Merit Circle (MC), Yield Guild Games (YGG), MyNeighborAlice (ALICE), Convex Finance (CVX), Kusama (KSM), Harmony (ONE), Vulcan Forged (PYR) และ Moonbeam (GLMR)   

ทุกธุรกรรมการถอนจะมีค่าธรรมเนียม โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ที่นี่

ในกรณีที่ท่านมียอดคงเหลือเพียงพอ แต่สินทรัพย์ไม่สามารถถอนได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Zipmex โปรดกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอถอนสินทรัพย์ให้เรียบร้อยและให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. บัญชี Zipmex ของท่าน
  2. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะทำการถอนและที่อยู่ของปลายทางที่จะทำการส่งสินทรัพย์
  3. หลักฐานรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ตของท่าน

ท่านสามารถส่งคำร้องนี้ไปที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ [email protected]

*สามารถดำเนินการได้แล้วในขณะนี้ ซึ่งการดำเนินการอาจใช้เวลา 1-14 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับปริมาณคำขอในระบบ)

แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล

หากท่านมียอดคงเหลือของสินทรัพย์น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำการถอน หรือต้องการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็น USDT ท่านสามารถเลือกที่จะเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนได้โดยกรอกแบบฟอร์มนี้และอัปโหลดเอกสารที่ระบุไว้

ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเป็น USDT ยอดคงเหลือที่เหลืออยู่ในกระเป๋าเทรดของท่านจะถูกแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนจะถูกดำเนินการในวันสุดท้ายของทุกเดือนและจะโอนสินทรัพย์ไปยังกระเป๋าเทรดของท่านภายใน 5 วันทำการนับแต่วันสุดท้ายของเดือน จำนวนของ USDT ที่ท่านจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับราคาในตลาด ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยน

คงสินทรัพย์ไว้

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ และให้สินทรัพย์ของท่านคงอยู่ในกระเป๋าเทรดของท่านได้ โดยหลังจากมีการหยุดให้บริการเทรดเพื่อซื้อ-ขายในวันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 17.00 น. (UTC +7) แล้ว ท่านจะไม่สามารถเห็นมูลค่า THB ที่ถูกต้องได้อีก เนื่องจากสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบทุกรายการจะหยุดให้บริการบนศูนย์ซื้อ-ขายของ Zipmex

ทางบริษัทฯ หวังว่าประกาศนี้จะให้ความกระจ่างชัดแก่ลูกค้าทุกท่านมากขึ้นเป็นการเพิ่มเติมจากประกาศครั้งก่อน

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected] 

LINE Official: @zipmex 

Facebook: Zipmex Thailand

*คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษา และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้