ประกาศแจ้งการเพิกถอนเหรียญ Litecoin (LTC)

June 20, 2022

เนื่องมาจากประกาศทางอีเมลเกี่ยวกับการเพิกถอนเหรียญ LTC เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เราขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

ซิปเม็กซ์จำเป็นต้องเพิกถอนเหรียญ Litecoin (LTC) บนแพลตฟอร์มซิปเม็กซ์ ประเทศไทย เนื่องจากการอัปเกรด Mimblewimble ที่ผ่านมา ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการเหรียญ Litecoin (LTC) สามารถจำกัดการเข้าถึงความเป็นส่วนตัวได้ ซึ่งขัดต่อประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 4 /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 14) 

ทั้งนี้ เราได้พิจารณาขยายกำหนดการ การให้บริการ ซื้อ ขาย และฝาก Litecoin (LTC) ไปจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. (UTC +7) 

หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถซื้อ ขาย และฝาก Litecoin (LTC) ได้อีกต่อไป

จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?

  • การซื้อขาย Litecoin (LTC/THB) รวมถึงการฝาก จะให้บริการจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. (UTC +7) เท่านั้น ท่านจะไม่สามารถซื้อ ขาย และฝาก LTC ได้ หลังจากวันเวลาดังกล่าว (เนื่องจากเหรียญจะถูกเพิกถอนออกจากระบบการซื้อขายของแพลตฟอร์ม)
  • โบนัสที่ได้จากเหรียญ LTC จะคิดจนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เท่านั้น และจะได้รับโบนัสในวันที่ 28 มิถุนายน 2565  เนื่องด้วยเหรียญจะถูกเพิกถอนออกจากระบบการซื้อขายของแพลตฟอร์ม
  • อย่างไรก็ตาม ซิปเม็กซ์ จะยังให้ท่านสามารถถอนเหรียญได้ หลังจากการเพิกถอนเหรียญเป็นเวลา 90 วัน โดยจะเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถถอนเหรียญได้จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. (UTC +7)
  • หลังวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. (UTC +7) Litecoin (LTC) ที่เหลืออยู่ทั้งหมดในบัญชีจะถูกแปลงเป็น USDT ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่  26 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. (UTC +7) โดยจะทำการแอร์ดรอปไปยัง Wallet ภายใน 7 วันทำการ

ทีมซิปเม็กซ์

ทางเราพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

กรุณาเข้าสู่ระบบและเลือก “Live Chat” เพื่อแจ้งขอความช่วยเหลือ หรือติดต่อเราผ่าน [email protected]

*การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/ 

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.