ซิปเม็กซ์จะเพิกถอน TrustSwap (SWAP) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565

November 18, 2022

ซิปเม็กซ์มีการตรวจสอบรายการสินทรัพย์บนแพลตฟอร์มอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การเทรดที่ดีที่สุด ทางบริษัทฯ จึงจะทำการเพิกถอนสินทรัพย์ที่ให้บริการอยู่ในขณะนี้ ได้แก่

  • TrustSwap (SWAP)

กำหนดการเพิกถอนสินทรัพย์

  •  2 ธันวาคม 2565 17.00 น. (UTC +7) – ยุติการให้บริการซื้อขาย และฝากสินทรัพย์ที่ระบุข้างต้น
  •  16 กุมภาพันธ์ 2566 17.00 น. (UTC +7) – วันสุดท้ายสำหรับการถอนสินทรัพย์บนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันซิปเม็กซ์
  •  16 กุมภาพันธ์ 2566 17.00 น. (UTC +7) เป็นต้นไป – ลูกค้าที่ต้องการถอนสินทรัพย์ที่ถูกเพิกถอน จะต้องติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เพื่อส่งคำร้องขอถอนสินทรัพย์

ลูกค้าซิปเม็กซ์ทุกท่านจะยังสามารถฝากและซื้อขายสินทรัพย์ตามรายการที่ระบุข้างต้นได้จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. (UTC +7)  โดยหลังจากกำหนดการดังกล่าว ลูกค้าทุกท่านจะไม่สามารถฝากและซื้อขายสินทรัพย์ได้อีกต่อไป และจะสามารถทำการถอนสินทรัพย์ได้เท่านั้น

ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ หากท่านต้องการถอนสินทรัพย์ของท่านไปยังกระเป๋าอื่น

กรณีที่ท่านไม่ดำเนินการถอนสินทรัพย์ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. (UTC +7) ท่านจะต้องติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราเพื่อส่งคำร้องขอถอนสินทรัพย์ ซึ่งอาจใช้เวลาดำเนินการถึง 14 วันทำการ ขึ้นอยู่กับปริมาณคำร้องที่ได้รับในระบบ

ท่านสามารถทำการตรวจสอบค่าธรรมเนียมการถอนได้ที่ https://zipmex.com/th/fee-schedule-th/

โปรดวางใจได้ว่าสินทรัพย์ของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ในบัญชีของท่านอย่างปลอดภัย

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected] 

LINE Official: @zipmex 

Facebook: Zipmex Thailand

*โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/