ประกาศสำคัญ

August 08, 2022

ตามที่ Zipmex Asia ได้ประกาศเกี่ยวกับการปล่อย ETH และ BTC จำนวนหนึ่งออกจาก Z Wallet ในวันที่ 11 และ 16 สิงหาคม 2565 ตามลำดับ ขณะนี้ ทางซิปเม็กซ์ ประเทศไทย จะดำเนินการการปล่อยเหรียญทั้ง 2 เหรียญนี้ ตามวันที่ได้กำหนดไว้ดังกล่าว

ทั้งนี้ เรากำลังดำเนินการอย่างสุดความสามารถเพื่อปล่อยเหรียญอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบของผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทางบริษัทฯ จะทำการอัปเดตแผนการดำเนินการและเวลาที่แน่ชัดในการปล่อยสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบให้กับผู้ใช้งานให้ทุกท่านทราบเป็นระยะ ๆ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารหลักของบริษัทฯ 

ขอบคุณสำหรับความอดทนและการสนับสนุนที่ดีตลอดมา 

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.