ประกาศสำคัญ

August 08, 2022

ตามที่ Zipmex Asia ได้ประกาศเกี่ยวกับการปล่อย ETH และ BTC จำนวนหนึ่งออกจาก Z Wallet ในวันที่ 11 และ 16 สิงหาคม 2565 ตามลำดับ ขณะนี้ ทางซิปเม็กซ์ ประเทศไทย จะดำเนินการการปล่อยเหรียญทั้ง 2 เหรียญนี้ ตามวันที่ได้กำหนดไว้ดังกล่าว

ทั้งนี้ เรากำลังดำเนินการอย่างสุดความสามารถเพื่อปล่อยเหรียญอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบของผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทางบริษัทฯ จะทำการอัปเดตแผนการดำเนินการและเวลาที่แน่ชัดในการปล่อยสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบให้กับผู้ใช้งานให้ทุกท่านทราบเป็นระยะ ๆ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารหลักของบริษัทฯ 

ขอบคุณสำหรับความอดทนและการสนับสนุนที่ดีตลอดมา 

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

คำเตือน: คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษา และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้