อัปเดตสำหรับผู้ถือเหรียญ Ethereum

August 11, 2022

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้ถือเหรียญ Ethereum จะได้รับ ETH จาก Z Wallet โอนเข้าไปยัง Trade Wallet เป็นจำนวนสูงสุดไม่เกิน 0.08 ETH โดยทุกท่านจะได้รับในจำนวนที่เท่ากัน ซึ่งผู้ถือเหรียญที่มีสินทรัพย์จำนวนน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.08 ETH จะได้รับสินทรัพย์ครบเต็มจำนวน

ขณะนี้ คุณสามารถทำการเทรดหรือถอน ETH ของคุณจาก Trade Wallet ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ การโอนเหรียญ ETH ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถือเป็นแผนการดำเนินงานขั้นแรกในการทยอยโอนเหรียญเข้าสู่ Trade Wallet ให้ลูกค้าทุกท่านพร้อมกันทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบพร้อมกันในทุกๆ ประเทศในลำดับต่อไป 

เนื่องจากระบบการซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เพิ่งกลับมาเปิดให้บริการ จึงทำให้ความผันผวนมีมากกว่าปกติ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเทรดด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งาน ‘Market Order’

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน 2FA ที่นี

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex 

Facebook: Zipmex Thailand

*การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/