ประกาศปรับค่าธรรมเนียมการถอน

February 10, 2021

เนื่องจากการปรับค่าธรรมเนียมการยืนยันธุรกรรมบนระบบ Ether เราจึงมีการปรับขั้นต่ำในการถอนสินทรัพย์ และค่าธรรมเนียมในการถอน ดังนี้

ETH: 0.04 ETH
USDT: 12 USDT

https://zipmex.co.th/fees/

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก,

ขอบคุณครับ