Ethereum Gray Glacier Upgrade -ประกาศระงับการฝากและถอนเหรียญ/โทเคน ETH และ ERC-20 ชั่วคราว วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.

June 30, 2022

ซิปเม็กซ์จะทำการระงับการฝากและถอนเหรียญชั่วคราวสำหรับเหรียญ/โทเคน Ethereum และ ERC-20 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. ตามเวลามาตรฐานไทย (UTC +7) (เทียบเท่ากับวันที่ 30 มิถุนายน 2565, เวลา 9.30 น. (UTC)) เพื่อรองรับการอัปเกรด Ethereum Gray Glacier ที่จะเกิดขึ้นบน Ethereum Blockchain อ่านเพิ่มเติม

จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?

  • การฝากและถอนเหรียญ/โทเคน ETH และ ERC-20 บนแพลตฟอร์มซิปเม็กซ์จะถูกระงับชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. ตามเวลามาตรฐานไทย (UTC +7) (เทียบเท่ากับวันที่ 30 มิถุนายน 2565, เวลา 9.30 น. (UTC)) เป็นต้นไป จนกว่าการอัปเกรดเครือข่ายจะเสร็จสิ้น
  • การซื้อขายโทเค็น ETH และ ERC-20  จะไม่ได้รับผลกระทบ ลูกค้าซิปเม็กซ์จะยังสามารถซื้อหรือขายเหรียญ ETH และ ERC-20 ได้ตามปกติ
  • การอัปเกรดเครือข่ายจะไม่ส่งผลกับการสร้างเหรียญ/โทเคนใหม่

Zipmex จะติดตามและปฏิบัติตามประกาศจาก Ethereum อย่างเคร่งครัด ขอให้ลูกค้าซิปเม็กซ์ทุกท่านติดตามประกาศเพิ่มเติมจากเราอีกครั้ง เมื่อการฝากและถอนเหรียญบน Ethereum blockchain สามารถใช้บริการได้ตามปกติ

การอัปเกรด Ethereum Gray Glacier คืออะไร 

การอัปเกรด Ethereum Gray Glacier นับเป็นก้าวสำคัญเพื่อการเปลี่ยนไปใช้งาน Proof-of-Stake (PoS) สำหรับ ETH 2.0 ซึ่งจะค่อยๆ บังคับให้นักขุดไม่สามารถขุดเหรียญบนเครือข่าย Ethereum 1.0 Proof-of-Work (PoW) ได้

ระเบิดความยาก (Difficulty Bomb) จะถูกผลักกลับ 700,000 บล็อก หรือ จนถึงเดือนตุลาคม 2022 

Ethereum difficulty bomb คือหนึ่งในฟีเจอร์ของของ Ethereum ที่จะเป็นการเพิ่มระดับความยากในการขุด Ethereum ให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มเวลาของบล็อก และ ETH ที่นักขุดจะได้รับน้อยลง 

ส่วนชื่อ ‘Gray Glacier’ หรือ ‘ธารน้ำแข็งสีเทา’ ถูกเลือกมาใช้เนื่องจากสื่อถึงธารน้ำแข็งที่รวมตัวกัน เหมือนกับ execution layer ของ Ethereum ที่จะรวมกับ Beacon Chain

เราขออภัยในความไม่สะดวก

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ฝ่าย Customer Support ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

*การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/