ประกาศปรับค่าธรรมเนียมการถอน

January 26, 2021

เนื่องจากการปรับค่าธรรมเนียมการยืนยันธุรกรรมของ Ethereum เราจึงมีการปรับขั้นต่ำในการถอนสินทรัพย์ และค่าธรรมเนียมในการถอน ดังนี้
https://zipmex.co.th/fees/

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก,
ขอบคุณครับ