FTM และ ONE พร้อมให้ทุกคนเทรดแล้ววันนี้ที่ Zipmex!

January 07, 2022

FTM ONE

Zipmex ได้เพิ่มโทเคนใหม่พร้อมเทรดได้แล้ววันนี้ ได้แก่  Fantom (FTM) และ Harmony (ONE)

Fantom (FTM) คืออะไร?
แพลตฟอร์มที่ตั้งเป้าพัฒนาระบบ Consensus mechanism เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ DeFi และการบริการที่เกี่ยวข้องกับ smart contracts.

Harmony (ONE) คืออะไร?
แพลตฟอร์มบล็อกเชนแบบเปิดสำหรับการโอนถ่ายสินทรัพย์ ของสะสม การยืนยันตัวตน และการกำกับดูแล ที่รวดเร็ว ปลอดภัย โดยการเชื่อมโยงการทำธุรกรรมระหว่าง 5 เครือข่าย

หมายเหตุ: Fantom (FTM) และ Harmony (ONE) สามารถทำธุรกรรมสำหรับการซื้อขายเท่านั้น รอพบกับฟังก์ชันอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เร็ว ๆ นี้

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโทเคน Fantom (FTM) และ Harmony (ONE) ได้ที่นี่

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.