รับฟรี 100 ZMT เมื่อเทรดครบ 3,000 บาท

December 01, 2020

รับฟรี 100 ZMT เมื่อคุณลงทุนครบ 3,000 บาท ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • Zipmex ขอสงวนสิทธิในการแจกรางวัลสูงสุด 100 ZMT ต่อ 1 ผู้ใช้งาน
  • ZMT จะถูกเก็บไว้ในบัญชีฝากประจำโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป