ประกาศสำคัญ: เปิดให้บริการการโอนเหรียญ GOLD จาก Z Wallet มายัง Trade Wallet

January 10, 2023

ซิปเม็กซ์ได้เปิดให้บริการการโอนระหว่าง Z Wallet และ Trade Wallet สำหรับเหรียญ GOLD เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของซิปเม็กซ์ที่มุ่งมั่นในการกระทำการเพื่อให้บริการการโอนสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบใน Z Wallet กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเข้าถึงเหรียญ GOLD ที่มีอยู่ของคุณ และโอนเหรียญ GOLD มายัง Trade Wallet ได้แล้วในขณะนี้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ https://trade.zipmex.com/th เท่านั้น

วิธีการโอนเหรียญ GOLD 

  • เข้าสู่เว็บไซต์ https://trade.zipmex.com/th 
  • เข้าสู่ระบบและเข้าไปที่ Wallet ของคุณ
  • เลือก Z Wallet แล้วคลิกไปที่ ‘โอน’
  • เลือกไปที่เหรียญ GOLD เพื่อโอนจาก Z Wallet ไปยัง Trade Wallet 
  • ใส่จำนวนที่ต้องการ
  • ตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยันการโอน

โปรดทราบว่า การโอนเหรียญ GOLD สามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ของซิปเม็กซ์เท่านั้น และไม่สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันได้

กรุณาตรวจสอบที่อยู่ของเว็บไซต์อย่างถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนเข้าใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าคุณกำลังเข้าใช้งานเว็บไซต์ซิปเม็กซ์ที่ถูกต้อง

หลังจากที่โอนเหรียญมา Trade Wallet เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะสามารถทำการเทรด หรือ ถอนเหรียญได้ตามปกติ 

เนื่องจากระบบการซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เพิ่งกลับมาเปิดให้บริการ จึงอาจทำให้มีความผันผวนมากกว่าปกติ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเทรดด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านใช้งาน ‘Market Order’

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]  

LINE Official: @zipmex 

Facebook: Zipmex Thailand

*คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษา และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้