การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของซิปเม็กซ์

June 22, 2022

ขอแจ้งให้ทราบว่าเราได้มีการอัปเดตเงื่อนไขการใช้บริการของซิปเม็กซ์ใหม่ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เราแนะนำให้คุณอ่านและทำความเข้าใจกับเงื่อนไขการใช้บริการของซิปเม็กซ์ 

ขอบคุณที่ไว้วางใจในการใช้บริการซิปเม็กซ์

ทีมซิปเม็กซ์

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ประเทศไทย

____________________________________________________________________________

Disclaimer: *การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.