การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของซิปเม็กซ์

June 22, 2022

ขอแจ้งให้ทราบว่าเราได้มีการอัปเดตเงื่อนไขการใช้บริการของซิปเม็กซ์ใหม่ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เราแนะนำให้คุณอ่านและทำความเข้าใจกับเงื่อนไขการใช้บริการของซิปเม็กซ์ 

ขอบคุณที่ไว้วางใจในการใช้บริการซิปเม็กซ์

ทีมซิปเม็กซ์

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ประเทศไทย

____________________________________________________________________________

Disclaimer: *การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง อาจสูญเสียเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูล รวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com