ประกาศสำคัญ

March 30, 2023

30 มีนาคม 2566

เรียน ลูกค้าซิปเม็กซ์

ตามที่ได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา บริษัทฯขอเรียนให้ท่านทราบว่า ขณะนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงแพลตฟอร์มซิปเม็กซ์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และไม่ได้มีแผนที่จะปิดตัวลงแต่อย่างใด  

ในกรณีที่มีข่าวออกมาว่าการลงทุนในกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์

ได้เกิดความล่าช้าเกิดขึ้นในการชำระเงินจากทางนักลงทุน นั้น บริษัทฯ ตลอดจนผู้บริหารทุกคนไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้มีการติดต่อพูดคุยกับทางนักลงทุนเพื่อเร่งให้การลงทุนเป็นไปตามกระบวนการที่วางไว้และตามกำหนดการเดิม โดยบริษัทฯ และผู้บริหารทุกท่านอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้มากนักในเวลานี้

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 กลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์มีกำหนดฟังคำสั่งของศาลประเทศสิงคโปร์เกี่ยวกับการอนุมัติแผนฟื้นฟู ซึ่งทางกลุ่มบริษัท ซิปเม็กซ์จะดำเนินการวางแนวทางภายหลังที่ศาลประเทศสิงคโปร์มีคำสั่งเพื่อเตรียมการในเรื่องดังกล่าวต่อไป ตามที่ ซิปเม็กซ์ได้ชี้แจงไปใน Timeline ของกระบวนการดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯจะดำเนินการต่างๆ อย่างสุดความสามารถเพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างเป็นไปตามแผนการและเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนกลับมาเปิด Z Wallet อีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบ

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

Zipmex Thailand

ท่านสามารถติดต่อฝ่าย Customer Support ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand