ประกาศสำคัญ : ดร.เอกลาภ ยิ้มวิไลยังคงดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประธานบริหารบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด

May 19, 2023

สืบเนื่องจากวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มีข่าวที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซิปเม็กซ์จึงขอเรียนชี้แจงว่าการลงจากตำแหน่งของผู้บริหาร ดร.เอกลาภ ยิ้มวิไล จากบริษัท ซิปเม็กซ์ เอเชีย จำกัด นั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บริหาร บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (ประเทศไทย) แต่อย่างใด

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ดร. เอกลาภ ยิ้มวิไล มิได้ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (ประเทศไทย) และยังคงดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (ประเทศไทย) ตามเดิม

ซิปเม็กซ์ยังคงยืนยันความมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะดำเนินการสุดกำลังเพื่อที่จะรักษามาตรฐานการกำกับควบคุมดูแลและการดำเนินงานทั้งภายใน Zipmex Thailand และในทุกตลาดที่ให้บริการให้ดีที่สุด

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อฝ่าย Customer Support ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand