ประกาศสำคัญ – 4 มิถุนายน 2564

June 04, 2021

Important update

Zipmex ขอประกาศให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทางบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลในระบบ เนื่องจากการปรับปรุงเทคโนโลยีของระบบกระเป๋าเงินดิจิทัล 

ทั้งนี้ หากลูกค้าต้องการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ในระบบ ERC-20 ได้แก่ ETH, GOLD, C8P, USDT, USDC, LINK, ENJ, MKR, OMG, SXP, YFI, SAND และ COMP จะต้องมียอดสินทรัพย์รวม (คริปโทเคอร์เรนซีและเงินบาท) ขั้นต่ำ 30,000 บาท อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถทำการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ในระบบ ERC-20 ได้เช่นเดิม  และสำหรับการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่นอกเหนือระบบ ERC-20 ยังคงสามารถทำได้เหมือนเดิม

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.