ประกาศสำคัญ: LTC ได้ถูกโอนเข้าไปยัง Trade Wallet แล้ว

September 05, 2022

เหรียญ Litecoin (LTC) ทั้งหมดใน Z Wallet ได้ถูกโอนเข้าไปยัง Trade Wallet ในวันที่ 5 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

การโอนเหรียญดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานในการทยอยโอนเหรียญเข้าสู่ Trade Wallet ให้กับลูกค้า

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะสามารถถอนเหรียญ LTC ได้จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. (GMT +7)

เนื่องด้วยเหรียญ LTC ได้ถูกเพิกถอนออกจากระบบการซื้อขายของแพลตฟอร์ม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ผู้ใช้งานจึงไม่สามารถทำการเทรดเหรียญได้อีกต่อไป

การเพิกถอนเหรียญ LTC ออกจากระบบการซื้อขายของแพลตฟอร์ม สืบเนื่องมาจากการอัปเกรด Mimblewimble ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการเหรียญ LTC สามารถจำกัดการเข้าถึงความเป็นส่วนตัวได้ ซึ่งขัดต่อประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 4 /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 14) 

หากคุณไม่ได้ถอนเหรียญ LTC ภายในวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. (GMT +7) เหรียญ LTC ที่เหลืออยู่ทั้งหมดในบัญชีของคุณจะถูกแปลงเป็นเหรียญ USDT ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่  26 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. (GMT +7) และเราจะทำการแอร์ดรอปไปยัง Trade Wallet ของคุณภายใน 7 วันทำการ

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]  

LINE Official: @zipmex 

Facebook: Zipmex Thailand

*คริปโทเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ท้ังจำนวน ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/ 

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.