ประกาศสำคัญ: ซิปเม็กซ์ขยายกำหนดการการให้บริการถอนเหรียญ LTC ไปจนถึง 10 ตุลาคม 2565

September 16, 2022

ซิปเม็กซ์จะขยายกำหนดการการให้บริการถอนเหรียญ LTC (Litecoin) ไปจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. (UTC +7) กรุณาถอนเหรียญ LTC (Litecoin) ของคุณภายในเวลาดังกล่าว

เนื่องด้วยเหรียญ LTC ได้ถูกเพิกถอนออกจากระบบการซื้อขายของแพล็ตฟอร์ม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ผู้ใช้งานจึงไม่สามารถทำการเทรดเหรียญได้อีกต่อไป

การเพิกถอนเหรียญ LTC ออกจากระบบการซื้อขายของแพลตฟอร์ม สืบเนื่องมาจากการอัปเกรด Mimblewimble ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการเหรียญ LTC สามารถจำกัดการเข้าถึงความเป็นส่วนตัวได้ ซึ่งขัดต่อประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 4 /2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 14) 

หากคุณไม่ได้ถอนเหรียญ LTC ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. (UTC +7) คุณจะไม่สามารถถอนเหรียญ LTC ที่เหลืออยู่ทั้งหมดในบัญชีของคุณได้ด้วยตัวเองผ่านแพลตฟอร์มซิปเม็กซ์ และจะต้องทำการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อทำการขอถอนเหรียญ LTC โดยจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7 วันทำการขึ้นไป ขึ้นอยู่กับจำนวนคำร้อง ณ​ ขณะนั้น

ทั้งนี้ เหรียญ LTC ของคุณจะถูกเก็บไว้ที่บัญชีของคุณจนกว่าจะมีการถอนสำเร็จ

โดยซิปเม็กซ์จะเริ่มนำขั้นตอนในการถอนเหรียญดังกล่าวมาใช้ สำหรับเหรียญที่ถูกเพิกถอนออกจากแพลตฟอร์ม

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]  

LINE Official: @zipmex 

Facebook: Zipmex Thailand

*คริปโทเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ท้ังจำนวน ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/