ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

December 01, 2022

1 ธันวาคม 2565

เรียน ลูกค้าของซิปเม็กซ์

Morgan Lewis Stamford LLC ที่ปรีกษาทางด้านกฎหมายของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ในประเทศสิงคโปร์ ได้รายงานว่า บันทึกคำให้การลำดับที่ 12 ของ นาย Lim Wei Xiong Marcus ได้ถูกนำส่งต่อศาลสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อย  ซึ่งบันทึกคำให้การฉบับนี้มีรายละเอียดล่าสุดของสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Share Subscription Agreement) และรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงในการชำระเงินค่างวด (Tranche Payments) รวมอยู่ด้วย

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาบันทึกคำให้การและเอกสารแนบที่ยื่นต่อศาลสิงคโปร์ได้ที่ Dropbox ซึ่งท่านที่ได้ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนเป็นผู้ใช้ Zipmex แล้วจะสามารถเปิดดูเอกสารทั้งหมดนี้ได้ด้วยรหัสผ่านเดียวกันกับที่ให้ท่านไว้ก่อนหน้านี้ 

ท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันบัญชีอีเมลของท่านในฐานะผู้ใช้ ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตนเพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าถึง

ทั้งนี้ ซิปเม็กซ์ยังเดินหน้าเพื่อให้ธุรกิจกลับมาดำเนินการตามปกติได้โดยเร็วที่สุด และให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอมา

หากมีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ซิปเม็กซ์จะแจ้งให้ท่านทราบในทันที กรุณาติดตามประกาศจากเราอย่างใกล้ชิด

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand