ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

December 02, 2022

2 ธันวาคม 2565

เรียน ลูกค้าของซิปเม็กซ์

สืบเนื่องจากการพิจารณาการยื่นขอขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ที่จัดขึ้นเช้านี้ (HC/SUMS 4184, 4185, 4186, 4187 และ 4188 of 2022) ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ศาลสูงของประเทศสิงคโปร์ได้อนุมัติขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์  ซึ่งได้แก่ Zipmex Company Limited, Zipmex Pte Ltd, Zipmex Asia Pte Ltd (“Zipmex Asia”), Zipmex Australia Pty Ltd และ PT Zipmex Exchange Indonesia ตามลำดับ ไปจนถึงวันที่ 2 เมษายน 2566 

ทั้งนี้ศาลสูงของประเทศสิงคโปร์ยังได้กำหนดนัดพิจารณาคำขอเงินกู้เพื่อการช่วยเหลือดำเนินการโดย Zipmex Asia ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.     

ซิปเม็กซ์ขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดในช่วงการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และหากมีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพิ่มเติม ซิปเม็กซ์จะแจ้งให้ท่านทราบในทันที กรุณาติดตามประกาศจากบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.