ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

December 08, 2022

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

เรียน ลูกค้าของซิปเม็กซ์

แจ้งความคืบหน้าของการยื่นคำขอพักชำระหนี้ที่ประเทศสิงคโปร์

ศาลสิงคโปร์ได้กำหนดให้มีการแจ้งผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนได้รับทราบโดยทันทีว่า ขณะนี้วิดิโอที่ได้บันทึกการพิจารณาการยื่นคำขอพักชำระหนี้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ได้มีการเผยแพร่แล้วผ่านช่องทาง Youtube

ซึ่งสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=fpLkoS2vu0Q&feature=youtu.be

ขอขอบพระคุณทุกท่าน   

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

*สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้