ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

May 10, 2023

10 พฤษภาคม 2566

ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

ทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าทีมที่ปรึกษาทางกฎหมาย Morgan Lewis Stamford ซึ่งเป็นทีมที่มีหน้าที่ในการดำเนินการพักชำระหนี้ให้กับบริษัท Zipmex ก่อนหน้านี้ได้ย้ายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของที่ปรึกษาทางกฎหมาย Prolegis LLC ในสิงคโปร์

Zipmex จึงได้มีการแต่งตั้ง Prolegis LLC เป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการในการพิจารณาการดำเนินการต่างๆของศาลสิงคโปร์ ทั้งนี้มีการยื่นเปลี่ยนแปลงทนายความ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆสามารถติดต่อได้ที่ทีม Prolegis ผ่านอีเมล [email protected]

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

ท่านสามารถติดต่อฝ่าย Customer Support ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand