ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

October 14, 2022

14 ตุลาคม 2565

เรียน    ลูกค้าของซิปเม็กซ์ทุกท่าน

ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้ที่ประเทศสิงคโปร์

ซิปเม็กซ์ได้รับแจ้งว่า Morgan Lewis Stamford LLC ทนายความของซิปเม็กซ์ในประเทศสิงคโปร์ ได้ยื่นคำแถลงการณ์ (Affidavit) ครั้งที่ 9 ของลิม เหว่ย ซีออง มาร์คัส (Lim Wei Xiong Marcus) ต่อศาลประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้นอกจากนี้คำแถลงการณ์ฉบับที่ 9 ของลิม เหว่ย ซีออง มาร์คัส ยังมีการแจ้งความคืบหน้าเรื่อง กลุ่มการบริหารจัดการบัญชีรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2565

ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาคำแถลงการณ์และเอกสารแนบที่ยื่นต่อศาลดังกล่าวได้ที่ลิงก์ Dropbox ดังนี้

https://www.dropbox.com/s/itnimqvjbi3r0p4/20221013_Zipmex%20Asia_OA383_Marcus%20Lim%27s%209th%20Affidavit.zip?dl=0

หากท่านได้ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนเป็นผู้ใช้ Zipmex แล้ว ท่านจะสามารถเปิดดูเอกสารทั้งหมดนี้ได้ด้วยรหัสผ่านเดียวกันกับที่ให้ท่านไว้ก่อนหน้านี้ หากท่านยังไม่ได้ยืนยันบัญชีอีเมลของท่านในฐานะผู้ใช้ ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] ในการตรวจสอบยืนยันตัวตน เพื่อรับรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงเอกสารดังกล่าว

ขอขอบพระคุณ

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand