ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

December 19, 2022

17 ธันวาคม 2565

ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้ในประเทศสิงคโปร์

สาระสำคัญที่แจ้งให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์รับทราบมีดังต่อไปนี้

  • คำร้องแบบเร่งด่วนพิเศษของ Zipmex Asia Pte Ltd (“Zipmex Asia”) เพื่อขอเงินกู้เพื่อการช่วยเหลือดำเนินการ มีหมายเลขคดีความเป็น HC/SUM 4450/2022 (“SUM 4450”) และจะเปิดรับฟังคำร้องในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. (เวลาประเทศสิงคโปร์)
  • SUM 4450 ได้รับการสนับสนุนรับรองโดยบันทึกคำให้การ 2 ฉบับ (บันทึกคำให้การลำดับที่ 14 และ 16 ของนาย Marcus Lim ที่ถูกนำส่งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และ 16 ธันวาคม 2565 ตามลำดับ)
  • นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ยังได้นำส่งบันทึกคำให้การลำดับที่ 15 ของนาย Marcus Lim ไปยังผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการ เพื่อรายงานความคืบหน้างบรายเดือนของฝ่ายบริหารและสถาณการณ์ทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ศาลสิงคโปร์ได้กำหนดแนวปฏิบัติของ SUM 4450 เบื้องต้นไว้ดังนี้ (ทั้งหมดตามเวลาประเทศสิงคโปร์):

  • บันทึกคำให้การที่เกี่ยวข้องใด ๆ จะต้องส่งภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น.
  • การตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ จะต้องส่งภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น.
  • Morgan Lewis Stamford LLC ที่ปรึกษากฎหมายของประเทศสิงคโปร์ จะต้องจัดเตรียมรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมกระบวนการรับฟังคำร้องภายในวัน 21 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น.
  • รายชื่อซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ จะต้องส่งภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. และ
  • เจ้าหนี้รายใดที่มีฐานะเป็นบริษัท หรือประสงค์จะโต้แย้งคำร้อง หรือประสงค์จะเข้าร่วมกระบวนการรับฟังคำร้อง จะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาในประเทศสิงคโปร์เพื่อสิทธิในการเป็นตัวแทนเข้าฟังการพิจารณาของศาล

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาบันทึกคำให้การและเอกสารแนบที่ยื่นต่อศาลสิงคโปร์ได้ที่ Dropbox ซึ่งท่านที่ได้ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนเป็นผู้ใช้ Zipmex แล้วจะสามารถเปิดดูเอกสารทั้งหมดนี้ได้ด้วยรหัสผ่านเดียวกันกับที่ให้ท่านไว้ก่อนหน้านี้ 

ท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันบัญชีอีเมลของท่านในฐานะผู้ใช้ ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตนเพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าถึง

หากมีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ซิปเม็กซ์จะแจ้งให้ท่านทราบในทันที กรุณาติดตามประกาศจากเราอย่างใกล้ชิด

ขอขอบพระคุณทุกท่าน   

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand