ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

November 18, 2022

ตลอดระยะเวลาราว 3 เดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่กระบวนการยื่นขอพักชำระหนี้จากศาลสิงคโปร์ ซิปเม็กซ์ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเสมอมา

เพื่อให้เจ้าหนี้และลูกค้าชาวไทยทุกท่านมั่นใจว่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ของท่านจะยังคงได้รับการพิทักษ์คุ้มครอง ทางซิปเม็กซ์ขอเรียบเรียงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงแผนในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเนื้อหาเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.  ส่งหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ รายงานถึงความคืบหน้าของกระบวนการการยื่นขอพักชำระหนี้ดังกล่าว

1. กลุ่มบริษัท โดย Morgan Lewis Stamford LLC ได้จัดส่งข้อมูลการบริหารจัดการบัญชีรายเดือนต่อศาลสิงคโปร์อย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกเดือนโดยไม่ขาดตกบกพร่อง

 2. กลุ่มบริษัทได้ทำการจัดประชุม Town Hall กับเจ้าหนี้ และลูกค้าภายในกรอบระยะเวลา 1 เดือน ตามที่ได้รับคำสั่งจากศาลสิงคโปร์ ซึ่งได้ครอบคลุมถึงรายละเอียดอย่างครบถ้วน

 3. กลุ่มบริษัทได้ร่วมกับบรรดาที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาถึงการจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ และมีความเห็นร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำ เนื่องจากตัวแทนในประเทศใดประเทศหนึ่ง อาจนำมาซึ่งการเลือกปฏิบัติและความอยุติธรรมต่อประเทศอื่น ๆ

4. กลุ่มบริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เราได้ทำการยื่นขอขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ไปจนถึงวันที่ 2 เมษายน 2566 เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ (อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลสิงคโปร์)

ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาคำแถลงการณ์และเอกสารแนบที่ยื่นต่อศาลดังกล่าวได้ที่ลิงก์ Dropbox ซึ่งท่านที่ได้ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนเป็นผู้ใช้ Zipmex แล้วจะสามารถเปิดดูเอกสารทั้งหมดนี้ได้ด้วยรหัสผ่านเดียวกันกับที่ให้ท่านไว้ก่อนหน้านี้ 

ท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันบัญชีอีเมลของท่านในฐานะผู้ใช้ ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนเพื่อรับรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงเอกสารดังกล่าว

ทั้งนี้ ซิปเม็กซ์ยังเดินหน้าเพื่อให้ธุรกิจกลับมาดำเนินการตามปกติได้โดยเร็วที่สุด และให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอมา

หากมีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ซิปเม็กซ์จะแจ้งให้ท่านทราบในทันที กรุณาติดตามประกาศจากเราอย่างใกล้ชิด

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand