ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

March 20, 2023

20 มีนาคม 2566

HC/OAs 381 – 385/2022 (“ชุดคำร้อง”)

เรียน ลูกค้าของ Zipmex

Morgan Lewis Stamford LLC ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของกลุ่มบริษัท Zipmex ในประเทศสิงคโปร์ ได้รายงานว่าพวกเขาได้ยื่นเอกสารเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท Zipmex ในประเทศสิงคโปร์เพื่อการดำเนินการในชั้นศาลแล้ว ดังนี้:

  • คำร้องของเอกสารชั้นต้นจำนวน 3 ฉบับ เพื่อการขออนุมัติแผนการจัดการแบบสำเร็จรูปภายใต้มาตรา 71(1) ของกฎหมายสิงคโปร์ว่าด้วยการล้มละลาย การปรับโครงสร้าง และการเลิกกิจการ ประจำปีค.ศ. 2018 ซึ่งรับรองโดยบันทึกคำให้การจำนวน 3 ฉบับของนายลิม เหว่ย ซีออง มาร์คัส (Lim Wei Xiong Marcus)
  • คำร้องเพื่อการขอขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ ซึ่งรับรองโดยบันทึกคำให้การลำดับที่ 23 ของนายลิม เหว่ย ซีออง มาร์คัส (Lim Wei Xiong Marcus) ที่ยื่นระหว่างกระบวนการรับฟังคำร้อง HC/OA 383/2022 และบันทึกคำให้การลำดับที่ 1 ของนายโจนาธาน ถัง หยวน (Jonathan Tang Yuan) ที่ยื่นระหว่างกระบวนการรับฟังคำร้อง HC/OA 381/2022

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาบันทึกคำให้การและเอกสารแนบที่ยื่นต่อศาลสิงคโปร์ได้ที่ Dropbox ซึ่งท่านที่ได้ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนเป็นผู้ใช้ Zipmex แล้วจะสามารถเปิดดูเอกสารทั้งหมดนี้ได้ด้วยรหัสผ่านเดียวกันกับที่ให้ท่านไว้ก่อนหน้านี้

ท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันบัญชีอีเมลของท่านในฐานะผู้ใช้ ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัท Zipmex โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตนเพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าถึง

หากมีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม Zipmex จะแจ้งให้ท่านทราบในทันที กรุณาติดตามประกาศจากเราอย่างใกล้ชิด

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

ท่านสามารถติดต่อฝ่าย Customer Support ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand