ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

March 22, 2023

22 มีนาคม 2566

ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

Morgan Lewis Stamford LLC ที่ปรีกษาทางด้านกฎหมายของกลุ่มบริษัท Zipmex ในประเทศสิงคโปร์ ได้รายงานว่าพวกเขาได้ยื่นบันทึกคำให้การลำดับที่ 2 ของนาย เอกลาภ ยิ้มวิไล ระหว่างกระบวนการรับฟังคำร้อง HC/OA 381/2022 แล้ว

สาระสำคัญที่แจ้งให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการของกลุ่มบริษัท Zipmex รับทราบมีดังต่อไปนี้

  • คำร้องเพื่อการขออนุมัติแผนการจัดการแบบสำเร็จรูป มีหมายเลขคดีความเป็น HC/OAs 250 ถึง 252/2023; และ
  • คำร้องเพื่อการขอขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ มีหมายเลขคดีความเป็น HC/SUMs 754 ถึง 758/2023.

ศาลสิงคโปร์ได้มีกำหนดเปิดรับฟังคำร้องของแต่ละคำร้องในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศสิงคโปร์)

ศาลสิงคโปร์ได้กำหนดแนวปฏิบัติของ HC/OAs 250 ถึง 252/2023 และ HC/SUMs 754 ถึง 758/2023 เบื้องต้นไว้ดังนี้ (ทั้งหมดตามเวลาประเทศสิงคโปร์):

  • บันทึกคำให้การที่เกี่ยวข้องใด ๆ จะต้องส่งภายในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.
  • บันทึกคำให้การตอบกลับใด ๆ จะต้องส่งภายในวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.
  • เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ ที่ต้องการนำเสนอจะต้องส่งภายในวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น
  • เจ้าหนี้รายใดที่มีฐานะเป็นบริษัท หรือประสงค์จะโต้แย้งคำร้อง หรือประสงค์จะเข้าร่วมกระบวนการรับฟังคำร้อง จะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาในประเทศสิงคโปร์เพื่อสิทธิในการเป็นตัวแทนเข้าฟังการพิจารณาของศาล;  และ
  • ขอแนะนำให้ทุกภาคส่วนที่อาจได้รับผลกระทบจากคำตัดสินของศาลจากคำร้องต่าง ๆ ในครั้งนี้และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเปิดรับฟังคำร้องโดยใช้ Zoom โปรดลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลยืนยันโดยตรงที่ลิงก์ https://go.gov.sg/supctwebinarhearing-2 

ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาบันทึกคำให้การลำดับที่ 2 ของ นาย เอกลาภ ยิ้มวิไล  และเอกสารที่ยื่นต่อศาลสิงคโปร์ได้ที่ลิงก์นี้: 

Dropbox

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาบันทึกคำให้การและเอกสารแนบที่ยื่นต่อศาลสิงคโปร์ได้ที่ Dropbox ซึ่งท่านที่ได้ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนเป็นผู้ใช้ Zipmex แล้วจะสามารถเปิดดูเอกสารทั้งหมดนี้ได้ด้วยรหัสผ่านเดียวกันกับที่ให้ท่านไว้ก่อนหน้านี้

ท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันบัญชีอีเมลของท่านในฐานะผู้ใช้ ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัท Zipmex โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตนเพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าถึง

หากมีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม Zipmex จะแจ้งให้ท่านทราบในทันที กรุณาติดตามประกาศจากเราอย่างใกล้ชิด

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

ท่านสามารถติดต่อฝ่าย Customer Support ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand