ประกาศสำคัญ: ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

November 22, 2022

22 พฤศจิกายน 2565

เรียน ลูกค้าของซิปเม็กซ์ทุกท่าน

กลุ่มบริษัทฯ โดยผ่านทนายความ ได้ยื่นเอกสารคำขอขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยหมายเลขคดีความเป็นดังต่อไปนี้

HC/SUM 4184/2022;
HC/SUM 4185/2022;
HC/SUM 4186/2022;
HC/SUM 4187/2022; และ
HC/SUM 4188/2022.

(รวมกันเป็น “ชุดเอกสารคำขอขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้”):

โดยศาลสูงของสิงคโปร์ได้ทำการกำหนดทิศทางและขอบเขตของคำขอขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ไว้ดังนี้ (วันเวลาที่ปรากฏทั้งหมดเป็นตามท้องถิ่นของประเทศสิงคโปร์)

การยื่นชุดเอกสารคำขอขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้จะเปิดรับฟังคำร้องในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. ต่อหน้าท่านผู้พิพากษา Aedit Abdullah ผ่านทาง Zoom

โดยทางกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์จะต้องส่งทะเบียนรายชื่อของผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมรับฟังการเปิดรับฟังคำร้องในครั้งนี้ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.

ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านหรือตอบรับการยื่นเอกสารจะต้องส่งเอกสารและตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.

การตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์จะต้องส่งภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. และ

การยื่นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมด รวมถึงชุดคำร้องเพื่อการอุทธรณ์ มีกำหนดส่งภายใน 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.

ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาการติดต่อจากศาล (Correspondence from Courts) ดังกล่าวได้ที่ลิงก์ Dropbox

หากท่านต้องการสนับสนุนการยื่นคำร้องขอขยายการพักชำระหนี้ในครั้งนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected]

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected] 

LINE Official: @zipmex 

Facebook: Zipmex Thailand 

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.