ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

April 26, 2023

26 เมษายน 2566

ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

Morgan Lewis Stamford LLC (“MLS”) ที่ปรีกษาทางด้านกฎหมายของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ในประเทศสิงคโปร์ ได้นำชุดเอกสารคำสั่งศาลสิงคโปร์สำหรับการขอขยายเวลาการพักชำระหนี้ของบริษัทในกลุ่มซิปเม็กซ์ใน HC/SUMs 1103 ถึง 1107/2023 ออกมา

ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาบันชุดเอกสารคำสั่งศาลสิงคโปร์ที่ลิงก์นี้: 

Dropbox

ซึ่งท่านที่ได้ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนเป็นผู้ใช้ Zipmex แล้วจะสามารถเปิดดูเอกสารทั้งหมดนี้ได้ด้วยรหัสผ่านเดียวกันกับที่ให้ท่านไว้ก่อนหน้านี้

ท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันบัญชีอีเมลของท่านในฐานะผู้ใช้ ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัท Zipmex โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตนเพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าถึง

และการรับฟังของ HC/SUMs 1103 ถึง 1107/2023 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 ถูกบันทึกและเผยแพร่บน YouTube ท่านสามารถเข้าไปดูวิดีโอได้ที่ https://youtu.be/uoOEJ0v32Uk

โปรดทราบว่าการบันทึกหรือเผยแพร่ภาพวิดีโอ/เสียงของการรับฟังคำร้องโดยไม่ได้รับอนุญาตยังคงถูกห้ามโดยเด็ดขาด และอาจส่งผลให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา

หากมีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับต่อไป กรุณาติดตามประกาศจากเราอย่างใกล้ชิด

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

ท่านสามารถติดต่อฝ่าย Customer Support ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand