ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

December 27, 2022

27 ธันวาคม 2565

ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้  

กระบวนการรับฟังคำร้องของคำร้องแบบเร่งด่วนพิเศษ

สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565

ศาลได้ทำการอนุมัติร่างคำสั่งที่ให้ไว้ขณะรับฟังคำร้องเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาชุดเอกสารคำสั่งศาลได้ที่ Dropbox

หากมีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ซิปเม็กซ์จะแจ้งให้ท่านทราบในทันที กรุณาติดตามประกาศจากเราอย่างใกล้ชิด

ขอขอบพระคุณทุกท่าน  

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand