ประกาศสำคัญ: ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

November 30, 2022

29 พฤศจิกายน 2565

เรียน ลูกค้าของซิปเม็กซ์ทุกท่าน

การยื่นขอขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้

ตามที่ได้เรียนประกาศไปก่อนหน้านี้ การยื่นขอขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ได้มีกำหนดเปิดรับฟังคำร้องในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์)

ศาลสูงของสิงคโปร์แนะนำให้ทุกภาคส่วนที่อาจได้รับผลกระทบจากคำตัดสินของศาลจากการยื่นขอขยายระยะเวลาในครั้งนี้ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเปิดรับฟังคำร้อง ลงทะเบียนโดยตรงที่ลิงก์ https://go.gov.sg/supctwebinarhearing โดยใช้ Zoom

หลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันซึ่งจะมีรายละเอียดของ Zoom สำหรับไว้ใช้เข้าร่วมการเปิดรับฟังคำร้องดังกล่าว

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected] 

LINE Official: @zipmex 

Facebook: Zipmex Thailand