ประกาศสำคัญ: ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

November 30, 2022

29 พฤศจิกายน 2565

เรียน ลูกค้าของซิปเม็กซ์ทุกท่าน

การยื่นขอขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้

ตามที่ได้เรียนประกาศไปก่อนหน้านี้ การยื่นขอขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ได้มีกำหนดเปิดรับฟังคำร้องในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสิงคโปร์)

ศาลสูงของสิงคโปร์แนะนำให้ทุกภาคส่วนที่อาจได้รับผลกระทบจากคำตัดสินของศาลจากการยื่นขอขยายระยะเวลาในครั้งนี้ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเปิดรับฟังคำร้อง ลงทะเบียนโดยตรงที่ลิงก์ https://go.gov.sg/supctwebinarhearing โดยใช้ Zoom

หลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยันซึ่งจะมีรายละเอียดของ Zoom สำหรับไว้ใช้เข้าร่วมการเปิดรับฟังคำร้องดังกล่าว

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected] 

LINE Official: @zipmex 

Facebook: Zipmex Thailand 

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.