ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

March 30, 2023

30 มีนาคม 2566

ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

Morgan Lewis Stamford LLC ที่ปรีกษาทางด้านกฎหมายของกลุ่มบริษัท Zipmex ในประเทศสิงคโปร์ ได้เข้าร่วมรับฟังคำร้อง HC/SUM 250 ถึง 252/2023 และคำร้อง HC/SUM 756/2023 ไปแล้วเมื่อเช้า

ศาลสิงคโปร์ออกคำสั่งดังต่อไปนี้: 

  • แผนการจัดการแบบสำเร็จรูปสำหรับ Zipmex Asia Pte Ltd, Zipmex Pte Ltd และ Zipmex Australia Pty Ltd ได้รับการอนุมัติจากศาลสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อย โดยศาลสิงคโปร์มีคำสั่งตามคำร้อง 1, 2 และ 3 ภายใต้มาตรา 71(1) ของกฎหมายสิงคโปร์ว่าด้วยการล้มละลาย การปรับโครงสร้าง และการเลิกกิจการ ประจำปี ค.ศ. 2018 
  • ศาลสิงคโปร์ได้อนุมัติ “ประเภทความสะดวกสำหรับการบริหาร” (Administrative Convenience Class) ของเจ้าหนี้ซึ่งมูลค่าที่บ่งชี้ของทรัพย์สินใน Z Wallet อยู่ที่ไม่เกิน 5,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อการจัดการแผนของ Zipmex Pte Ltd และ Zipmex Australia Pty Ltd .
  • ศาลสิงคโปร์ได้อนุมัติคำร้องขอจากกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ในการเลื่อนการพักชำระหนี้ใน HC/OAs 381 ถึง 385 ปี 2022 ออกไปจนถึงวันที่ 23 เมษายน 2566 หรือจนกว่ามีคำสั่งเพิ่มเติมของศาล
  • ศาลสิงคโปร์มีคำสั่งให้กลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์เขียนรายงานถึงศาลและเจ้าหนี้ของกลุ่มซิปเม็กซ์ภายในวันที่ 13 เมษายน 2566 เพื่อแจ้งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานะของการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์

หากมีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม Zipmex จะแจ้งให้ท่านทราบในทันที กรุณาติดตามประกาศจากเราอย่างใกล้ชิด

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

ท่านสามารถติดต่อฝ่าย Customer Support ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand