ประกาศความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนการจัดการ

February 14, 2023

Zipmex ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า บริษัทผู้จัดทำแผน KordaMentha ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารแผนการจัดการผ่านทางอีเมลให้แก่เจ้าหนี้ของ Zipmex ผู้มีสิทธิร่วมโหวตทุกท่านแล้ว ซึ่งเจ้าหนี้สามารถร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

อีเมลเชิญเข้าร่วมโหวตในแผนการจัดการได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์มีสิทธิร่วมโหวตเท่านั้น หากท่านไม่แน่ใจว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิร่วมโหวตหรือไม่ กรุณาติดต่อทีม Customer Support ของเราก่อนถึงกำหนดการสิ้นสุดการโหวต

สำหรับเจ้าหนี้ในการกรอกแบบฟอร์มที่ได้รับถึงจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถือครองอยู่ใน Z Wallet เราแนะนำให้ท่านกรอกจำนวนที่ท่านเชื่อว่าท่านถือครอง ซึ่งท่านสามารถเรียนรู้วิธีตรวจสอบยอดของสินทรัพย์ในกระเป๋า Z Wallet ได้เช่นกันตามขั้นตอนดังนี้ 

โปรดทราบว่า เหรียญ ZMT ในบริการ ZipLock นั้นไม่ได้นับเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการนี้ และท่านสามารถทำการโอนเหรียญ ZMT และ GOLD จาก Z Wallet ไปยังกระเป๋าเทรดของท่านได้แล้ว ณ ขณะนี้ เฉพาะจำนวน ZMT และ GOLD ที่อยู่ใน Z Wallet ณ วันที่ท่านลงคะแนนเท่านั้นที่จะถูกนับสำหรับการโหวตในแผน

ความคลาดเคลื่อนใด ๆ ในจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลจะรวมอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการวินิจฉัยข้อเรียกร้อง ซึ่งผู้จัดทำแผนมุ่งมั่นจะทำให้แล้วเสร็จภายใน 21 มีนาคม 2566* (*อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หลักฐานแสดงการเป็นหนี้นั้นมีไว้เพื่อการตรวจสอบสิทธิเท่านั้น ลูกค้าจะได้รับสินทรัพย์ที่อยู่ใน Z Wallet คืน 100% เมื่อมีการเปิดใช้บริการ Z Wallet อีกครั้ง อย่างเต็มรูปแบบ ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติแผนการจัดการ รวมถึงการปิดดีลการลงทุนสำเร็จลุล่วง

ท่านสามารถติดต่อ Customer Support ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand

ขอขอบพระคุณทุกท่าน