ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

June 09, 2023

ศาลสิงคโปร์ได้ผ่อนผันให้บริษัท Zipmex Asia ขยายระยะเวลาในการแจ้งความคืบหน้าเรื่องสถานะการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2566

โดยวันที่ 8 มิถุนายน 2566 Zipmex ได้ยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับปรับปรุงแก้ไขต่อศาลสิงคโปร์ หากท่านมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ คำให้การนี้จะถูกส่งไปยังอีเมลของท่าน

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

ท่านสามารถติดต่อฝ่าย Customer Support ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex

Facebook: Zipmex Thailand