ความคืบหน้าเรื่องการยื่นคำขอพักชำระหนี้

June 23, 2023

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ทนายความของซิปเม็กซ์ในสิงคโปร์ ได้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาพักชำระหนี้ และคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับที่ 6 โดย Jonanthan Tang Yuan

สำเนาเอกสารนี้จะถูกส่งไปยังเจ้าหนี้แต่ละราย โดยทุกท่านจะได้รับเอกสารดังกล่าวเร็วๆนี้