แถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากซิปเม็กซ์

July 27, 2022

บริษัทฯ ขอชี้แจงอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี

ประการที 1 – การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนักลงทุน

ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ซิปเม็กซ์ ได้มีการประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับแรกร่วมกับนักลงทุนราย ใหม่ ที่มีความสนใจเข้าลงทุนกับบริษัทฯ และในวันนี้ ทางบริษัทฯ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพิ่มเติมอีกฉบับ เพือเร่งเพิ่ม เงินทุนจํานวนมากเข้าบริษัทฯ โดย MOU (Memorandum Of Understanding) หรือ บันทึกความเข้าใจนั้น หมายถึง หนังสือบันทึกข้อตกลงระหว่าง องค์กร ที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องทําการลงนามรับทราบในบันทึกข้อตกลงที่มีร่วมกัน

ซึ่งในขณะนี้ ซิปเม็กซ์ได้รับเงินลงทุนเริ่มต้นจากนักลงทุนรายใหญ่ที่มีศักยภาพ และมีความสนใจที่จะร่วมลงทุนกับซิปเม็กซ์โดยทางบริษัทฯ จะ เดินหน้าบรรลุข้อตกลงร่วมกับนักลงทุนรายนี้ อย่างใกล้ชิด และหวังว่าจะสามารถดําเนินการเร่งอัดฉีดเงินเข้าสู่บริษัทฯ เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาได้ โดยเร็วที่สุด

ประการที่ 2 – การลงทุนใน ZMT

กลุ่มนักลงทุนที่นําโดยผู้ถือหุ้นรายเดิมของซิปเม็กซ์ได้ตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมใน Zipmex Token (ZMT) สิ่งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนัก ลงทุน ที่มีต่อศักยภาพของเหรียญ ZMT ในขณะเดียวกัน ซิปเม็กซ์ยังคงมุ่งหน้าที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป เพื่อตอบโจทย์ให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง

นอกจากนี้เหรียญ ZMT ยังคงจะดําเนินการตามแผนการพัฒนา (Roadmap) เพื่อมอบโอกาสใหม่ๆให้ผู้ถือเหรียญ ZMT สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และการบริการในหลากหลายรูปแบบได้

แผนการดําเนินงานของเหรียญ Zipmex Token (ZMT) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565

• การมอบสิทธิ์การเข้าถึง IDOs ก่อนใครภายใต้ผลิตภัณฑ์ ZLaunchpad ของซิปเม็กซ์
• การใช้งานแพลตฟอร์ม Zixel by Zipmex เพื่อรับ Airdrop NFT สุดเอกซ์คลูซีฟ พร้อมให้ลูกค้าอยู่ในรายการที่อนุญาตพิเศษ (Whitelist) สําหรับการดรอป NFT
• การลิสต์เหรียญ ZMT บนกระดานเทรดระดับโลก

ทั้งสองสิ่งนี ถือเป็นผลลัพธ์เชิงบวกที่ซิปเม็กซ์ได้ดําเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะเดินหน้าอย่างสุดกําลังเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อสร้างความไว้วางใจ และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ลงทุนอีกครั้ง ทางบริษัทฯ ขอให้คํามั่นสัญญาว่า บริษัทฯ จะกลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เคย

อย่างไรก็ตาม ระบบซื้อ-ขายทุกเหรียญที่ลิสต์บนกระดานเทรดของซิปเม็กซ์ประเทศไทย จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยทางบริษัทฯ จะมีการประกาศอัปเดตเป็นระยะต่อไป ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลได้ผ่านทุกช่องทางอย่างเป็นทางการของซิปเม็กซ์

บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้า และผู้ที่สนับสนุนซิปเม็กซ์มาโดยตลอด ขอให้ท่านไว้วางใจว่า ลูกค้า คือผู้ที่เราให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเสมอมา