ประกาศปรับค่าธรรมเนียมการถอน มีผลวันที่ 4 มีนาคม 2564

March 03, 2021

เนื่องจากการปรับค่าธรรมเนียมการยืนยันธุรกรรมบนระบบ Ether เราจึงมีการปรับขั้นต่ำในการถอนสินทรัพย์ และค่าธรรมเนียมในการถอน ดังนี้

ETH: 0.02 ETH
USDT: 19 USDT
USDC: 19 USDC
GOLD: 0.3 GOLD
OMG: 3 OMG
YFI: 0.00045 YFI
SXP: 7 SXP
C8P: 15 C8P

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมได้ที่นี่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก,

ขอบคุณครับ

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.