ปรับอัตราโบนัสของ ZMT บน ZipUp เริ่ม 1 เมษายน 2564

March 15, 2021

ประกาศปรับอัตราโบนัส ZipUp ของ Zipmex Token (ZMT)  

เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราการเติบโตและภาพรวมของสินทรัพย์ ตามอัตราดังนี้

ZipStarter: 8.5%

ZipMember: 8.5%


ZipCrew: 10.5%

ทั้งนี้อัตราโบนัสของ ZipLock ยังคงเดิมที่ 16%

โบนัสอัตราใหม่นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ขอบคุณที่ใช้งาน Zipmex