ประกาศสำคัญ

September 07, 2022

ตามที่ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ได้รับหนังสือจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ขอให้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายการโอน หรือถอนสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ขณะนี้บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสาร ทั้งที่เป็นข้อมูลของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด และบริษัท Zipmex Pte. Ltd. ที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ ในการเปิดเผยของข้อมูลใด ๆ ของ บริษัท Zipmex Pte. Ltd. จำเป็นต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างสมบูรณ์ ขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ จะดำเนินการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และผู้ใช้บริการทุกราย

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: [email protected]

LINE Official: @zipmex 

Facebook: Zipmex Thailand

*สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.