การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ KYC ของเรา

April 07, 2023

เรียน ลูกค้าซิปเม็กซ์

บริษัทซิปเม็กซ์ได้มีการทบทวนกระบวนการ KYC ของเราและได้ทำการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงนี้มีการเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย

  • สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทยต้องดำเนินการยืนยันตัวตนด้วย Dip Chip ที่ 7-Eleven ทุกสาขา หรือที่สาขาของธนาคารกรุงศรีเท่านั้น ถึงจะผ่านกระบวนการ KYC ได้ การเปลี่ยนแปลงนี้สำหรับลูกค้ารายไหม่ และลูกค้าปัจจุบันที่ครบรอบทบทวนข้อมูลบัญชีประจำปี

วิธีการทำ KYC:

สำหรับผู้สมัครต่างชาติ

  • ตอนนี้ซิปเม็กซ์ระงับการเปิดบัญชีให้กับลูกค้าต่างชาติเป็นการชั่วคราว
  • ลูกค้าต่างชาติปัจจุบันที่ครบรอบทบทวนข้อมูลบัญชีประจำปี ยังสามารถทำตามขั้นตอนเดิมโดยการอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมบนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ซิปเม็กซ์ได้จนถึงวันที่ 7ต.ค. 2566

วิธีการทำ KYC:
ลูกค้าปัจจุบันที่ครบรอบทบทวนข้อมูลบัญชีประจำปี

ทีมซิปเม็กซ์

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่าน Live Chat ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่

Email: s[email protected]

LINE Official: @zipmex 

Facebook: Zipmex Thailand

หมายเหตุ: คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษา และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://zipmex.com/th/