การทบทวนข้อมูลลูกค้าประจำปี (อัปเดตข้อมูล)

August 30, 2022

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด จัดให้มีการทบทวนข้อมูลของลูกค้าทุกบัญชี ตามรอบระยะเวลาการเปิดบัญชีของลูกค้าแต่ละราย โดยแบบฟอร์มทบทวนข้อมูลลูกค้า (KYC) ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้าเพื่อจะนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ แบบฟอร์มดังกล่าว จัดทำขึ้นตามข้อบังคับของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งได้กำหนดให้ทำการทบทวนใหม่ทุก ๆ 1 หรือ 2 ปี ตามความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ

เมื่อบัญชีของคุณถึงรอบการทบทวนข้อมูลบัญชี คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อให้ดำเนินการอัปเดตข้อมูลบัญชีของท่านให้เป็นปัจจุบัน ผ่าน 4 ช่องทางดังนี้

 • การแจ้งเตือนผ่านอีเมล ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนถึงวันครบรอบทบทวนข้อมูลบัญชี
 • ข้อความแจ้งเตือนแบบ Push Notification (ผ่านแอปมือถือ)
 • การติดต่อทางโทรศัพท์จากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (แล้วแต่กรณี)
 • การแจ้งเตือนผ่านข้อความ pop-up บนหน้าล็อกอิน (เว็บและแอปพลิเคชัน) 

ในกรณีที่คุณไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ จะมีการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงและความปลอดภัยของข้อมูลบัญชี ดังนี้

วันระยะเวลาการดำเนินการ
30 วันก่อนครบกำหนดรอบทบทวน บริษัทฯ จะส่งอีเมลและการแจ้งเตือนแบบ Push Notification เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทบทวนข้อมูล
ภายใน 15 วันก่อนครบกำหนดรอบทบทวนทีมลูกค้าสัมพันธ์จะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งเตือนและแนะนำขั้นตอน 
1 วันก่อนครบกำหนดรอบทบทวน บริษัทฯ จะส่งอีเมลและการแจ้งเตือนแบบ Push Notification เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทบทวนข้อมูล
หลังครบกำหนดรอบทบทวนการซื้อหรือฝากสินทรัพย์ดิจิทัลจะถูกระงับชั่วคราว จนกว่าการทบทวนข้อมูลจะได้รับการยืนยันเสร็จสมบูรณ์

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระงับการซื้อหรือฝากสินทรัพย์ดิจิทัลกับบัญชีของคุณ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ขอความกรุณาคุณตรวจสอบและทำ “แบบทบทวนข้อมูลลูกค้า” ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด หรือภายใน 30 วันหลังจากที่คุณได้รับการแจ้งเตือน ทั้งนี้ คุณสามารถทำการตรวจสอบและทำข้อมูลดังกล่าวได้โดยใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

สามารถเริ่มทำการทบทวนข้อมูลได้ที่แอป Zipmex ของคุณตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. กดที่การ์ด “การยืนยันตัวตน” บนหน้าหลักเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลของท่าน
 2. กรอกข้อมูลที่ปรากฏตามหน้าบัตรประชาชน
 3. ถ่ายรูปหน้า และหลังของบัตรประชาชน จากนั้นถ่ายวิดีโอเพื่อยืนยันใบหน้าของท่าน
 4. กรอกข้อมูลที่อยู่ และอาชีพ
 5. เริ่มทำแบบทดสอบความรู้คริปโตฯ และแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
 6. ยืนยันตัวตนแบบ Dip Chip ที่จุดยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสร้าน 7-Eleven หรือธนาคารกรุงศรี หรือบริษัทในเครือกรุงศรี (กรุงศรีออโต้ เงินติดล้อ หรือโกลบอลเฮ้าส์) สาขาใดก็ได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอัปเดตข้อมูลตามรอบทบทวนข้อมูลบัญชีได้ที่นี่ (สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอัปเดตข้อมูลตามรอบทบทวนข้อมูลบัญชีได้ที่นี่ (สำหรับผู้สมัครต่างชาติ)

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการยืนยันตัวตนตามรอบทบทวนข้อมูลบัญชี 

 1. กรณีที่คุณมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล โปรดแนบเอกสารสำเนาการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนใบใหม่ของคุณ
 2. กรณีที่บัตรประชาชนของคุณหมดอายุ โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนใบใหม่ของคุณ
 3. สำหรับท่านใดที่เปลี่ยนอาชีพ ขอให้คุณอัปเดตข้อมูลอาชีพเพื่อให้ทางบริษัทฯสามารถประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง
 4. สำหรับท่านใดที่เปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่ที่ทำงาน ขอให้คุณอัปเดตที่อยู่ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา 

Email: [email protected]

Facebook: https://facebook.com/ZipmexThailand

LINE OA – Customer Support 24 ชั่วโมง : https://lin.ee/l2Aq6dp

ประกาศสำคัญ: ทาง Zipmex ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เช่น ที่อยู่บัญชี หรือ รหัสผ่าน โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในทุกกรณี